Dalle Alpi all’Adriatico: un crocevia di biodiversità e cultura

L’obiettivo principale del concorso è valorizzare nonché trasmettere, attraverso la fotografia, il patrimonio culturale e ambientale custodito nell’area di Programma. I partecipanti sono invitati a rappresentare la bellezza dell’incontro transfrontaliero tra Italia e Slovenia sia dal punto di vista naturale che culturale.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni, fotografi professionisti e non.

Gli scatti devono essere realizzati all’interno del territorio dell’area di Programma e ciascun candidato può inviare un massimo di tre fotografie.

Primo premio in palio: un buono del valore di € 250 spendibile presso un negozio di materiale multimediale. E altri interessantissimi premi!

Per maggiori informazioni consulta il regolamento in allegato e la notizia sul sito del Programma.

La consegna del materiale fotografico dovrà pervenire entro e non oltre il 2 novembre 2021 alle ore 12.00.

_______________________________________________________________________________________________________________

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je objavil fotografski natečaj z naslovom Od Alp do Jadrana: križišče biotske raznovrstnosti in kultur“.

Glavni cilj natečaja je promovirati naravno in kulturno bogastvo, ki se hrani na programskem območju tudi preko fotografije. Natečajniki so vabljeni, da prikažejo lepoto naravnega in kulturnega stikanja med Italijo in Slovenijo.

Na natečaju lahko brezplačno sodelujejo vse polnoletne osebe, naj so to profesionalni ali amaterski fotografi.

Fotografije morajo biti posnete na območju programa, vsak prijavitelj pa lahko predloži največ tri fotografije.

Prva nagrada: darilni bon v vrednosti 250 EUR za nakup v trgovini z multimedijsko opremo. In druge privlačne nagrade!

Dodatne informacije so na voljo v priloženem pravilniku in novicah na spletni strani Programa.

Fotografsko gradivo pošljete najpozneje do 2. 11. 2021 ob 12.00.